Svjetski dan srca -Banjaluka-pregledajte na vrijeme svoje srce