Pregled kardiologa Banjaluka/akademik prof dr Duško Vulić/dosupni svakim radnim danom od 8 do 20h