Osnovni pregled srca- kardiolog Banjaluka- akademik prof.dr Duško Vulić-dr Saša Lončar- do dijagnoze za 2h-bez čekanja