UZV abdomena Banjaluka- do dijagnoze za 2h- kada je neophodno da se uradi ? -dr Aleksandar Dobrovoljski