Punkcija štitne žlijezde Banjaluka-patohistološka obrada-dr Danijel Đekić