Preoperativni kardiološki pregled-prof.dr Duško Vulić-kompletan pregled kardiologa-internista Banjaluka