Pregled vaskularnog hirurga- kolor dopler krvnih sudova ekstremiteta-dr Severin Dunović