Pregled vaskularnog hirurga- dopler krvnih sudova ekstremiteta- gostovanje uglednog doktora Ilijasa Činare