Pulmološki pregled i dijagnostika

Pulmologija je grana interne medicine koja se bavi dijagnosticiranjem i liječenjem plućnih bolesti.

Simptomi koji su povezani s plućnim bolestima su:

 • kašalj
 • iskašljaj
 • zaduha u mirovanju ili naporu
 • otežano disanje
 • osjećaj nedostatka zraka
 • bol u području toraksa (prsnog koša)

Kod svi navedenih simptoma preporučuje se pregled pulmologa.

Kako izgleda pulmološki pregled?

Nakon uzimanja anamneze i razgovora s pacijentom slijedi cjelokupni pulmološki pregled. Obavlja se spirometrija (test plućne funkcije ), Ventolin test, pulsna oksimetrija, krvne, alergološke, radiološke pretrage (RTG ili CT pluća) ovisno o indikaciji pacijenta.

Pulmologija se bavi bolestima dišnog sustava kao što su astma, KOPB (kronični opstruktivni bronhitis i emfizem), bronhiektazije, respiracijske infekcije, upale pluća.

Post COVID pulmološka ambulanta

U okviru subspecijalističke pulmološke ambulante pružamo uslugu obrade, praćenja i liječenja bolesnika s post-COVID 19 sindromom, uključujući i ostale specijalističke preglede ukoliko postoje post COVID simptomi koji se očituju na drugim organskim sustavima.

COVID 19 uglavnom počinje sa simptomima respiratornog infekta, a ima širok raspon mogućih prezentacija bolesti od asimptomatskih slučajeva do blažih kliničkih slika poput grlobolje, gubitka okusa i mirisa, febriliteta, ali i razvoja pneumonije. U početku najčešće kao rezultat virusne upale, a kasnije može biti posljedica imunosno posredovanog odgovora inficirane osobe i raznih komplikacija.

Najčešći simptomi koji se javljaju nakon preboljenog virusa COVID 19

 • umor
 • zaduha (kratkoća daha)
 • kašalj
 • smetnje ravnoteže
 • ispadanje kose
 • pojačana zaboravljivost, a
 • mogu biti prisutni i psihički i emocionalni simptomi poput anksioznosti, nesanice, smanjene koncentracije.

Pulmolog će u sklopu praćenja post COVID sindroma uvesti određenu terapiju te provesti dodatne pretrage i specijalističke preglede ukoliko je to potrebno i indicirano.

Ukoliko postoji potreba za plućnom rehabilitacijom i vježbama disanja nakon preboljenja COVID 19 pacijentu se preporuča i plućna fizikalna terapija uz provođenje vježbi disanja.

Dišni sustav se sastoji od gornjeg i donjeg dišnog sustava, počinje od nosa i završava  plućima. Da bismo normalno disali važno je imati zdrave i prohodne dišne puteve.

Dijagnostika – pretrage u pulmologiji

Spirometrija

Spirometrija je osnovni test u procjeni funkcije pluća. Daje nam uvid u mogućnost postojanja opstruktivnih i/ili restriktivnih smetnje ventilacije.

Indikacije za spirometriju su dijagnostika i praćenje bolesnika sa sljedećim stanjima:

 • opstruktivnim smetnjama ventilacije: astma, kronični bronhitis, preklapanje astme i KOPB-a (ACOS)
 • restriktivnim smetnjama ventilacije (emfizem pluća, stanje nakon resekcije pluća (pulmektomija, lobektomija, segmentektomija i sl.), zastojne promjene, fibroza pluća i druge intersticijske bolesti, neuromuskularne bolesti sa smetnjama ventilacije)
 • Zaduha kod mirovanja ili u fizičkoj aktivnosti (kardiopulmonalni bolesnici, sistemske bolesti s respiratornim tegobama, neuromuskularne bolesti s respiratornim tegobama)

Pulsna oksimetrija

Pulsna oksimetrija upotpunjuje informaciju i očitava zasićenost krvi kisikom kroz nekoliko sekundi postavljanjem puls-oksimetra na prst ruke.

Ventolin test kao „zlatni standard“ za dijagnozu astme

Mjeri se plućna funkcija nakon inhalacije ventolina. U pacijenata kod kojih dođe do signifikantnog porasta određenih spirometrijskih parametara može se sumnjati na prisutnost astme.

ZAKAŽITE DETALJAN PREGLED VEĆ DANAS POZIVOM NA BROJ

051 266 690Pregled pulmolog/Spirometrija Banjaluka