Neurolog Banjaluka-dopler krvnih sudova glave i vrata-prof.dr Zoran Vujković