Kolor dopler karotida- pregled neurologa- prof.dr Zoran Vujković