DIJABETES: BOLEST KOJA ZAHVATA ČITAVE SISTEME ORGANA, A OBIČNO SE KASNO OTKRIVA