Ambulanta porodične medicine- komercijalni pregledi- dr Višnja Vulić- izdavanje ljekarskih uvjerenja